Gerçekleşme...

Teyit,
(Teyid),
Sübut,
Tahakkuk.
İngilizce: realization,
Fransızca: realisation
Arapça teyit, teyid, (ﺗﺄﻳﻴﺪ).
Arapça, teyid sözcüğü; kuvvetli, dayanıklı olmak anlamındaki eyd kelimesinden türetilmiş.
Doğrulama, kuvvetlendirme, sağlamlaştırma, doğruluğunu onama.
Sağlamlaştırma, kuvvetlendirme.
Doğru olduğunu ortaya koyma, doğrulama.
Gerçekleme.
Gerçekleşme,
Gerçekleşmek işi, tahakkuk.
Çoğalma, meydana gelme.
Gerçekleşme, şüpheye yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkma.
Doğrulama, doğru çıkarma.
Metanet verme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ