Birleşme, kaynaşma...

Füzyon,
Fransızca fusion.
İngilizce: fusion
Latince: fusion.
Birleşme, kaynaşma.
Ağır hidrojen atomlarının birleşip helyum atomu meydana getirirken aynı zamanda çok aşırı ısı çıkarması olayı.
Nükleer füzyon.
Nükleer birleşme.
Çekirdek birleşmesi.
Kimi virüslerin hücreye giriş için kullandıkları, virüs zarfıyla hedef hücrenin zarlarının kaynaşması sonucunda virüsün hücreye girmesiyle sonuçlanan bir yöntem. 
Kaynaşma, birbirine temas eden iki organın birbirine yapışması.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ