Ev, dükkan, arazi vb. taşınmaz mal...

Mülk,
İngilizce: Domaine, 
Fransızca: Domaine
Arapça mulk, mülk (ﻣﻠﻚ).
Ev, dükkan, arazi vb. taşınmaz mal.
Dükkan, ev, arsa vb. taşınmaz mal.
İnsanın sahip ve malik olduğu şey.
Vakıf olmayıp doğrudan doğruya birinin malı olan yer veya yapı.
Vakıf olmayan, mülkiyeti şahsa ait bulunan yer veya bina.
Devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke.
Bir hükümdar veya devletin hüküm ve idaresi altında bulunan toprakların tamamı, memleket,
Ülke.
Hüküm ile bir şeyin zabt ve tasarrufu.
İzzet, azamet, şevket.
Bir şeyin dış yüzü.
Malik olmak.
Alem, 
Bina.
Havel,
Kabz,
Diyar, Dünya.
Mal, Mülket,
Saydani.
Yed, Yer.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ