1944 yılında ABD’ nin New Hampshire eyaletinde uluslararası ekonomik işbirliği için kurulan ve Merkezi Washington' da bulunan organizasyon ...

IMF,

International Monetary Fund.
Uluslararası Para Fonu.
1944 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ nin New Hampshire eyaletinde kurulmuştur ve Merkezi ABD' de, Washington' dadır.

IMF 1944 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ nin New Hampshire eyaletinde şehrinde toplanan Birleşmiş Milletler Bretton Woods Konferansında alınan kararla kurulmuştur. Toplantıya katılan 44 ülke uluslararası ekonomik işbirliği için bir çerçeve oluşturmayı ve 1930’larda yaşanan Büyük Buhran’ a katkıda bulunan rekabetçi kur devalüasyonlarının tekrarlamasını önlemeyi amaçlamıştır. Bu anlaşma ile Milletlerarası Para Fonu (IMF) ve Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) yahut kısaca Dünya Bankası isimleriyle iki ekonomik teşkilatın kurulması kararlaştırılmıştır. IMF' nin temel misyonu uluslararası para sisteminin istikrarını sağlamaktır. Bugün, 190 ülkeyi kapsamaktadır. 

Organizasyon yapısının en üstünde Guvernörler Kurulu bulunur. IMF' nin günlük çalışmaları, tüm üyeleri temsil eden ve IMF personeli tarafından desteklenen 24 üyeli Yönetim Kurulu tarafından denetlenmektedir. Genel Müdür, IMF personelinin başı ve İcra Kurulu Başkanıdır. Kendisine dört Genel Müdür Yardımcısı yardımcı olur.

Herhangi bir ülke mutlaka hem Milletlerarası Para Fonuna (IMF) ve hem de Dünya Bankası' na (IBRD) bir arada üye olmak durumundadır. Fona üye devletlerin hisselerine kota denmektedir. Kotaların % 25'i altın ile, kalan% 75'i milli para ile ödenmiş veya taahhüt edilmiştir. Başlangıçta 8 milyar dolar olan sermayesi diğer yıllarda çok artmıştır. Fonun verdiği kredilerde vade 5 yılı geçemez. Kredi kullanan ülke bir faiz ödemesi yapar ancak bu düşük bir faizdir. Ülke borcunu aldığı para cinsinden ödeyebileceği gibi IMF’ nin parası olan SDR cinsinden de ödeyebilir. IMF borç vermek için ülkeden bazı şartları gerçekleştirmesini ister.

IMF'in para birimi 1969 yılında uluslararası bir ödeme ve rezerv aracı olarak oluşturulan SDR (Special Drawing Right - Özel Çekme Hakları)’ dir. SDR sepetinin % 41,73' ü dolar, % 30,93' ü Euro, % 10,92' si Yuan, % 8,33' ü Yen ve % 8,09'u Sterlin' den oluşuyor.

Türkiye, 1947 yılında teşkilata üye oldu. IMF ile 1961 yılında Başbakan Cemal Gürsel' in kurduğu 24. hükümet döneminde ilk anlaşma imzalandı. Türkiye’nin aralıklarla devam eden borçlanması dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan' ın kurduğu 61. hükümet zamanında bitti.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ