Eskiden bir kimsenin “bendeniz, kulunuz” anlamlarında kendisi için kullandığı bir tevazu sözü...

Hakir,
Arapça, hakir, (ﺣﻘﻴﺮ).
Arapça hakir, küçük görülmek, hor olmak anlamındaki hakaret sözcüğünden türetilmiş.
Değersiz, itibarsız, küçük.
Aşağı görülen, değersiz, hor.
Eskiden bir kimsenin kendisi için kullanıldığı tevazu sözü, bendeniz, kulunuz.
Eskiden bir kimsenin “bendeniz, kulunuz” anlamlarında kendisi için kullandığı bir tevazu sözü.
Bendeniz, ben. 

Hakir kelimesinin diğer anlamları:
Eskiden şalvar ve üç etek entari yapmakta kullanılan, işlemeli hissini verecek şekilde dokunmuş, sağlam ve kalın bir ipekli kumaş çeşidi.
Dayanıklı bir tür ipek kumaş.
Ehemmiyetsiz. 
Kıymetsiz. 
İtibarsız. 
Kudretsiz.
Değersiz, önemsiz.
Aşağı, küçük, önemsiz.
Küçük, ehemmiyetsiz.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ