Çok anlamı olan bir kelimenin iyi anlamını kullanır görünerek kötüsünü öne çıkarma...

Cinas,
(Cinaz),
Fransızca Antanaclase,
Söz oynatma.
Arapça cinas, (ﺟﻨﺎﺱ).
Arapça cins, soy, nevi sözcüklerinden cinas olarak türetilmiş.
Benzeyiş, münasebet
Anlamları ayrı, yazılış veya söylenişleri birbirinin aynı yahut benzeri olan iki kelimenin bir ibarede (mısra veya beyitte) kullanılması yoluyle yapılan söz sanatı.
Çok anlamlı bir kelimeye, her defasında başka bir anlam yükleyerek birbirine yakın birkaç yerde kullanma:
Söz arasında yolunu bulup aynı kelimeyi ayrı anlamlarla tekrarlama.
Çok anlamı olan bir kelimenin iyi anlamını kullanır görünerek kötüsünü öne çıkarma.

Edebiyatta, birçok manaya gelebilen söz, imalı, telmihli söz. Okunuşu aynı, manası ayrı olan kelimelerin bir sözde bulunması. Bunu yapmaya tecnis denir, o kelimelere de cinas denir.

Cinas sözcüğünün başka anlamları;
Kavga, gürültü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ