Azaltmalar, eksiltmeler ...

Tenkisat,
Arapça tensikat, (ﺗﻨﺴﻴﻘﺎﺕ).
Tenkis, 
Azaltmalar, eksiltmeler.
Tenkisler, eksiltmeler, indirmeler, azaltmalar.

Tensikat.
Arapça tensikat, (ﺗﻨﺴﻴﻘﺎﺕ)
Düzenlemeler, düzene koymalar.
Bir iş yerinde kadro düzenlemesi yapma.
Arapça tensіk kelimesinden türetilmiş.
Islahat. 
Düzen ve nizama koymalar.
Düzen vermeler, düzenlemeler.
Düzenlemeler, düzene koymalar,
Bir iş yerinde kadro düzenlemeleri.
Bir iş yerinde kadro düzenlemesi yapma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ