Bilgisizlikten kurtulmuş, bilgili...

Uyanık,
Bilgisizlikten kurtulmuş, bilgili.
Gözü açık, işini bilir.
Uyanık, gözü açık.
Müteyakkız.
Etrafında olup bitenlerden haberdar olup ona göre dikkatli davranan, gafil olmayan (kimse, nesne), müteyakkız.
Açıkgöz, zeki, becerikli, kurnaz (kimse).
Açıkgöz, kurnaz, becerikli, zeki.
Yapacağı işi bilen, dikkatli ve tetikte olan, müteyakkız.
Bilgisizlikten kurtulmuş, bilgili.

Uyanmış veya uyumamış olan, uyku durumunda olmayan, uyumayan.
Uyumamış, bidar.
Açıkgöz, kurnaz, cingöz.
Çıkarını sağlayan, imkanlardan kurnazca yararlanmasını bilen.
Yapacağı işi bilen, dikkatli ve tetikte olan, müteyakkız.

Arapça, Sahid, uyanık.
Arapça, uyanık, yakzan, (ﻳﻘﻈﺎﻥ). Yakaza kelimesinden türetilmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ