Astım ve saman nezlesi tedavisinde kullanılan bir alkaloit ...

Efedrin,
İngilizce: ephedrine, 
ephedrin.
Astım ve saman nezlesi tedavisinde kullanılan bir alkaloit.
Bronşları genişletmek, burun tıkanıklığını gidermek amacıyla kullanılan bir alkaloit.
Astım, soğuk algınlığı, saman nezlesi gibi hastalıkların tedavisinde bronşları genişletici ilaç olarak kullanılan bir alkaloit.

Özellikle Çin'de yetişen efedra türü bitkilerden elde edilir.  Adrenerjik almaçlar üzerine uyarıcı yönde etki yapan, alerjik reaksiyonların engellenmesi, solunum yollarının genişletilmesi, kanlanma ve ödemin geriletilmesi gibi amaçlarla kullanılan sempatomimetik bir ilaç.

Efedrin, anestezi sırasında düşük kan basıncını önlemek için daha çok kullanılan bir merkezi sinir sistemi uyarıcısıdır. Astım, narkolepsi ve obezite için de kullanılmıştır. Ancak tercih edilen bir tedavi değildir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ