Belli bir bölgede yaşayan hayvanların tümü, fauna...

Direy,
Fauna,
Favna,
İngilizce Fauna, 
Fransızca Faune, 
Almanca Faun, 
Latince Fauna.
Farsça Favna.
Bir ülkede, yetiştirme işlemlerine bağlı olmadan yaşayan ve çoğalan hayvanların tümü.
Belli bir bölgede yaşayan hayvanların tümü, fauna. 
Bu hayvanların tanımını yapan eser, kitap.
Belli bir bölgede yaşayan hayvanların bütününe verilen isim.
Bir ülkeye veya bir jeoloji devrine ait hayvanların tümü, hayvanat.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ