Bağımlı ...

Tabi,
Bağımlı,
Fransızca engage.
Müptela,
Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tabi.  
Bir kimseye veya şeye maddi veya manevi yönden aşırı bağlı olan.  
Sigara, uyuşturucu madde vb. kötü alışkanlıklara aşırı derecede düşkün, müptela.
Sigara, alkol ve uyuşturucu gibi alışkanlık yapan kimyasal maddelere aşırı derecede düşkün. 
Feodal dönemde Avrupa'da bir Vasal (Vassal)' a bağlı köylü.
Bir hükümdara ya da Bey' e bağlı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ