Üzüntü, sıkıntı...

Çeki,
Üzüntü, sıkıntı.
Mecaz anlamda üzüntü, sıkıntı.
Halk ağzında, üzüntü, sıkıntı, çile.

Çeki kelimesinin diğer anlamları;
Halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.
Kadınların alınlarına ve feslerine bağladıkları yazma.
Alna bağlanan yazma veya çember.
Kadınların fes üzerine sardıkları yemeni.
Baş örtüsü, erkek veya kadınların feslerine sardıkları yemeni.
Bir ucu enseye kadar inen pullu, renkli başörtü. 
Tüfekte barut ve saçma miktarını gösteren ölçü.
Hayvan palanının üstüne çekilen çul.
Hayvanların beline bağlanan ip.
Düğünlerde oyuna kaldıran kimse.
Pantalon.
Kuşak.
Bıçkı, çakı.
Eşarp, dülbent.
Tartı. 
Ekin ve ot çekmek için ucu çengelli ağaç.
Pamuk atanların yayı kirişe vurdukları aygıt.
Meyve ve sebze koymak için kullanılan kuru kamıştan örülmüş büyük sepet.
Pulluk çengelini oka bağlayan ince demir çubuk. 
Odun, taş, kireç gibi şeyleri tartmakta kullanılan 250 kiloluk ağırlık ölçüsü.
İki yüz elli kiloya eşit olan, odun, kireç gibi ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan bir ağırlık ölçüsü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ