Uzun süredir çözüm getirilmemiş...

Kronik,
Süreğen.
Müzmin.
Fransızca chronique.
İngilizce chronic.
Latince chronica.
Uzun süredir çözüm getirilmemiş.
Uzun süredir bir çözüm getirilmemiş.
Uzun süredir devam eden; müzmin, süreğen.
Bir hastalığın uzun süre devam etmesi durumu, müzmin.
Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vekayiname.
Vekayiname.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ