Götürü veya toptan satış ...

Kesene,
Toptan, götürü iş.
Götürü veya toptan satış.
Halk ağzında Götürü iş, toptan iş veya toptan satış.
Bir şeyin hasılatını götürü olarak alma, iltizam.

Kesene sözcüğünün başka anlamları;
Sözleşme, yazılı anlaşma.
Abone.

Kesenek: 
Devlet ve kamu hizmetinde çalışanların aylıklarından kesilen para.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ