Uygur müziğine özgü, ıklığa benzer yaylı bir çalgı...

Rebap,
(Rebab)Iklığ.
Iklık, (Iklığ)
(Fr. Lyre)
İgil,
Bülbül.
Kamança Kemane,
Kabak Kemane,
Ayaklı kemani.
Uygur müziğine özgü, ıklığa benzer yaylı bir çalgıdır. Çoğunlukla Orta Asya' da kullanılan, çeşitli biçimleri olan telli bir çalgı türüdür. Türkiye, İran, Arabistan, Kuzey Afrika, Afganistan, Pakistan, Hindistan gibi ülkelerde bazı mızraplı ya da yaylı çalgılara verilen ortak bir isimdir. Tel sayısı bir ile beş arasında değişir, ama çoğunlukla üç tellidir.

Yaylı sazlarımızın en eskisi yaylı kopuz olup ıklığ adı verilir. Yaylı bu sazın yarım Hindistan cevizinin kesik yüzüne gerilmiş bir deri ve üst tarafına takılmış bir kol ile alt tarafına takılmış bir ayaktan ibarettir. Ortaçağda İran ve çevresinde rebab ya da rüd diye bilinen bu çalgı, XV. yüzyılda Osmanlı müziğinde kullanılmaya başlanmıştır. Kopuz adıyla Anadolu’ya, göçler, gezginler, ozanlar ya da akıncılar kanalıyla taşınmıştır. Eskiden kullanılan bu yaylı çalgı, yay anlamındaki ık sözcüğünden türetilmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ