Uluslararası İşçi Örgütü ...

ILO,
Uluslararası İşçi Örgütü.
Uluslararası Çalışma Örgütü.
(International Labour Organization)

Ülkelerdeki çalışma yasalarında ve bu alana ilişkin uygulamalarda standartları geliştirmek ve ileriye götürmek gibi bir amaçla kurulan kuruluştur. Merkezi İsviçre' nin Cenevre kentinde bulunmaktadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü, 1919 yılında, I. Dünya Savaşı'nı sona erdiren Versailles Antlaşması’ yla kurulmuştur. Aynı yıl, örgütlenme açısından hem hükümet temsilcilerine hem de işveren ve işçilere yer veren üçlü yapının formüle edildiği Uluslararası Çalışma Örgütü Statü’ sü hazırlanmıştır. 
2015 yılı itibariyle, Uluslararası Çalışma Örgütü’ ne 185 devlet üye olmuştur. Türkiye, 1932 yılından itibaren Uluslararası Çalışma Örgütü’ ne üyedir. Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmelerinden 59’ unu onaylamıştır. Türkiye tarafından onaylanan sözleşmelerin 53’ ü halen yürürlüktedir.

Her yıl toplanan Uluslararası Çalışma Konferansı’nda her üye devletin, iki hükümet temsilcisi, bir işveren ve bir işçi ile konferansa katılma hakkı vardır.

1969 yılında Nobel Barış Ödülü ile ödüllendirilen ILO, tüm faaliyetlerini işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan üçlü yapı ilkesine dayalı olarak yürütmekte ve bu özelliği ile diğer uluslararası kuruluşlardan farklılık göstermektedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ