Deyiş, söyleyiş ...

İfade.
Arapça, ifade, (ﺍﻓﺎﺩﻩ).
Fransızca: expression.
İngilizce: expression.
Arapça, fayda hasıl olmak anlamındaki feyd kelimesinden, türetilmiş.
Anlatma, söyleme.
Anlatım.
Anlatmak.
Söylemek.
Deyiş, söyleyiş.
Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin, mimiklerin bütünü.
Zihinde tasarlanan bir şeyi söz veya yazı ile anlatma, söyleme, bildirme.
Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama.
Dışa vurum.
Fayda vermek, fayda tutmak.
Anlatış, anlatma yolu ve tarzı.

Bir kimse veya şeyin görünüşüyle onu gören üzerinde bıraktığı tesir, şöyle veya böyle anlatım.
Şahit veya zanlının hakim veya polise yaptığı açıklama, sorulan sorulara verdiği cevap.
Cebir işaretleriyle birbirine bağlanan niteliklerin bütünü.
Öğrenciyi bilgisinden faydalandırma, ders verme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ