Ödünç mal ...

Are,
Ödünç mal.
Eğreti mal.
Borç olarak alınan veya verilen şey.
Ödünç alınan ya da verilen şey.

Are sözcüğünün yörelere göre diğer anlamları;
İsviçre' nin en uzun nehri (Aare, Aar)
Suyla dönen bir çeşit değirmen.
Dingil, mazı bağı.
Kağnının mazı adı verilen iskelet kısmının önündeki eğri ağaç. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ