Doğru yoldan ayrılmış olan...

Sapkın.
İngilizce: perverse,
Fransızca: pervers.
Doğru yoldan ayrılmış olan.
Sapkıya uğramış olan.
Doğru yoldan ayrılmış, sapıklığa düşmüş (kimse).
Davranışlarıyla yaşadığı toplumun gelenek ve göreneklerine ters düşen, o toplumun yasa ve kurallarına uymamakta direnen, sapınca düşen (genç).

Sapkın kelimesinin diğer anlamları;
Bunak, deli gibi.
Her şeyi bilen, bilgili.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ