Kuramlar...

Nazariyat,
Eski dilde, çokluk, nazariyat
Arapça nazariyyat, (ﻧﻈﺮﻳّﺎﺕ)
Arapça, nazariyye’nin çoğulu nazariyyat.
Nazariyeler, kuramlar, teoriler.
Kuramlar.
Nazariye.
Arapça, nazariye, (نظریه )
Teori.
Görüşler.
Düşünceler.
Doğruluğu isbat edilmemiş ilmi görüşler.

Yalnız görüş ve düşünce halinde olup uygulanmamış bilgi.
Görüş, ileri sürülen fikir.
Sırf düşünce halinde bulunan bilgi, teori.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ