Halk dilinde mutfağa verilen ad...

Takana,
Aşhane (Aşene)
Ahçılık, 
Aş damı,
Aş evi.
Aşhana, Aştami, Ajdama.
Ocaklık.
Kuzine,
Matbah, Mirfak, Mutfak.
Yemek pişirilen yer.
Halk dilinde mutfağa verilen ad.
Takana; Ankara ve Kayseri yörelerinde halk dilinde mutfağa erilen ad.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ