Gönül Bağı ...

Alaka,
Arapça: alaka.
Arapça, alaka; yapışıp ilişmek anlamındaki alak kelimesinden türetilmiş.
İki şey arasındaki bağ, ilgi, rabıta, münasebet.
İstek, meyil, arzu.
Münasebet.
Merak, tecessüs, dikkat.
Tecessüs,
Rabıta,
Gönül bağı, sevgi, aşk.
Gönül bağı.
Sevgi.
Taalluk,
İlişki.
İlgi.
Aşk.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ