Yeryüzünün veya bir parçasının, belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen taslağı ...

Harita,
Arapça harita, 
(ﺧﺮﻳﻄﻪ).
Yunanca, khartes.
İngilizce, map, chart,
Fransızca, carte, 
Almanca, karte.
Coğrafya, tarih, dil, nüfus vb. konularla ilgili yeryüzünün veya bir parçasının, belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen taslağı.
Yeryüzünün ya da bir parçasının, belli bir ölçeğe göre küçültülüp kuşbakışı görünüşüyle bir düzlem üzerine geçirilmesi.
Yeryüzünün ya da bir parçasının belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen tasarı.
Harita çizen kimse, harita ressamı, kartograf.

Harita; Meşin torba, dağarcık.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ