Aşk ...

Sevi,
Sevda,
Amor,
Aşk,
Eşğ,
Işk,
Arapça: aşk, işk.
Şiddetli istek, tutku.
Çok ziyade sevgi. 
Şiddetli muhabbet.
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi, sevda, amor.
Bir kimse veya bir şeye karşı duyulan çok kuvvetli sevgi ve bağlılık, aşırı muhabbet.
Kadın ve erkek arasındaki çok kuvvetli duygu, sevgi bağı.
Candan sevme.
İttiba,
Alaka.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ