Selçuklular ve İlhanlılarda devletin tüm maliye işlerine bakan görevli...

Müstevfi,
Selçuklular ve İlhanlılarda devletin tüm maliye işlerine bakan görevli.
Selçuklularda, devletin yıllık gelirlerinin hesaplanması, vergilerin toplanması ve harcamalardan sorumlu kişi.
İslam devletlerinde maliye işlerinden sorumlu görevli.
Müstevfi, Hakkın ödenmesini isteyen kimse, anlamındadır. Devletin mali işleriyle ilgili divanın başkanını ve buna bağlı memurlarını ifade eder.

Müstevfi (mustevfі) kelimesinin anlamları;
Arapça, müstevfi, mustevfі (ﻣﺴﺘﻮﻓﻰ).
Arapça tam olarak almak anlamındaki istifa kelimesinden türetilmiş.
Eksiksiz ve tam olarak alan (kimse).
Kafi, yetişir olan, tam, mükemmel, müstevfa.
Yeter, yetişir, kafi derecede, yeteri kadar.
Tam, mükemmel.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ