Kendi isteğiyle işinden çekilmiş, istifa etmiş ...

Müstafi,
İstifa eden, ayrılan.
Kendi isteğiyle işinden çekilmiş, istifa etmiş.
Kendisinin memuriyetten affını taleb etmek.
Bir işten isteği ile çekilen, istifa eden.
Suçunun bağışlanıp afvedilmesini isteyen.
Kendi isteğiyle işinden çekilmiş, istifa etmiş.
Affını, azlini, bağışlanmasını istemek.
İstifa eden; ayrılan; suçundan bağışlanmasını isteyen.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ