Seferilik halinde dört rekatlık namazı iki rekat kılma...

Kasr,
Seferilik halinde dört rekatlık namazı iki rekat kılma.
Arapça, kasr, (ﻗﺼﺮ).
Kısa kesme, kısaltma.
Kısa olmak, kısa kesmek.
Kesme, azaltma, ihtisar etme.
Eksiklik, noksan.
Kısa kesme, kısaltma, kısma.
Azaltma, kesme, eksiklik.
Sözü öz ve kısa bir şekilde söyleme.
Kıraatte uzatmadan okumak.
Noksanlaştırmak.

Kasr kelimesinin başka anlamları;
Köşk.
Kaşane.
Köşk, saray.
Yüksek ve ferah bina.
Taştan veya kargir küçük saray.
Tahsis.
Birisini bir hususa, bir işe tahsis etmek.
Bir işte tembellik etmek.
Zorla bir şeyi yaptırmak.
Akşamlamak.
Hapseylemek.
Yekpare taş.
Beyazlatmak.
Gevşetmek.
Men etmek.
Galip olmak.
Kısalık, saray.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ