Padişahların yaptırdığı camilerde müezzinlik yapanlar. ..

Muharrifan,
Arapça, muharrifan, (ﻣﻌﺮّﻒ).
Arapça, bildirmek, öğretmek, tanıtmak anlamındaki rif kelimesinden türetilmiştir.
Bir şey veya bir kimse hakkında etraflıca bilgi veren, tanıtan, tarif eden (kimse).
Eskiden saraylarda bir nevi teşrifat görevlisi.
Padişahların yaptırdığı camilerde müezzinlik yapanlar. 
Osmanlı sarayında görev yapan padişah müezzinlerine verilen ad.
Padişahların yaptırdığı camilerde müezzinlik yapanlar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ