Osmanlı İmparatorluğunu hukuken sona erdiren ateşkes antlaşması ...

Mudanya,
Mudanya Mütarekesi, 
Mudanya Ateşkes Antlaşması, 
(03-11 Ekim 1922)
Kurtuluş Savaşı'nın sonunda imzalanan mütarekedir. Mudanya Mütarekesi, Kurtuluş Savaşı' nın akeri safhasını bitiren antlaşmadır. 
Osmanlı İmparatorluğunu hukuken sona erdiren antlaşma.

Mudanya Mütarekesi (03-11 Ekim 1922);
Büyük Taarruzun zaferle sona ermesiyle İtilaf Devletleri TBMM’ye mütareke çağrısında bulundular. Türk ordusu ile İngiliz işgal kuvvetleri arasında bazı gerginlikler yaşandıysa da görüşmeler 3 Ekim 1922 tarihinde Bursa'nın Mudanya ilçesinde başladı. Görüşmelerde TBMM Hükümetini Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa temsil ederken, Fevzi Paşa ve Refet Paşa da görüşmeler boyunca Mudanya’ da bulundular. İngiltere’yi General Harrington, Fransa’ yı General Charpy ve İtalya’ yı da General Monbelli’ nin temsil ettiği Mudanya’ da, ateşkesle doğrudan ilgili durumda bulunan Yunanistan General Mazarakis ve Albay Sariyanis’i görevlendirmelerine karşın, Yunan delegeler görüşmelere doğrudan doğruya katılmışlar ve bir gemiden izlemekle yetinmişlerdir.

Zaman zaman gergin anların yaşandığı, hatta görüşmelerin kesilmesi tehlikesinin doğduğu ve Türk Ordusunun yeniden harekat hazırlıklarını giriştiği mütareke görüşmeleri 11 Ekim 1922 tarihinde uzlaşmayla sonuçlanmıştır. Bu sözleşmede belirtildiği gibi imzalandıktan üç gün sonra, yani 14/15 Ekim 1922 gece yarısı yürürlüğe girmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ