İngiltere yasama meclisi...

Kamara,

Avam Kamarası,
Lordlar Kamarası,
İngiltere yasama meclisi.

Hükümet;
Birleşik Krallık hükumeti.
Parlamentonun yasal egemenliğinin yalnızca halkın politik egemenliğini yansıttığı İngiliz sisteminde yasama organı, Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası adı ile anılan, iki meclise ayrılmış bir Birleşik Krallık Parlamentosu'dur. Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası, Westminster Sarayındadır.

Kamara kelimesinin başka anlamları;
İtalyanca camera.
İtalyanca (Venedik) camara, cabin, camera olarak geçer. Akdeniz dillerinde yaygın olarak kullanılır.
Gemilerde oda.
Büyük yığın.
Üstüne toprak örtülmüş büyük saman yığını.
Kamera.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ