Hat sanatında küçük boy yazılı levhalara verilen ad ...

Kıta,
Hat sanatında küçük boy yazılı levhalara verilen ad.
Hat sanatında belirli ölçülerdeki dikdörtgen kağıtlara belirli hatlarla yazılmış yazılar bu adla anılır. Kıtalar, yazımında kullanılan hat cinsine göre isim alır. Mesela, sülüsle yazılmış kıtaya sülüs kıta, sülüs ve nesih hattı bir arada kullanılarak yazılana sülüs-nesih kıta, nesta'lik hattı ile yazılmış olana da nesta'lik kıta adı verilir. Ebadı belirli olduğu için kıtalarda bu ölçüye uygun düşen sülüs, nesih, nesta ve muhakkak, reyhani, tevki, rika hatları kullanılmaktadır. 

Buna göre kıtaları ikiye ayırmak mümkündür.
  1. Sülüs-nesih kıta, sülüs kıta (nadiren muhakkak-reyhani kıta).
  2. Nesta'lik kıta. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ