Büyük Sahra'dan kaynaklanan ve Ortadoğu'yu etkileyen sıcak bir rüzgar...

Şarav,
Sıcak bir rüzgar çeşididir.
Büyük Sahra’ dan kaynaklanan ve Orta doğuyu etkileyen sıcak bir rüzgar.
Sahra sözcüğü Arapçadaki sahara, sözcüğünden gelme olup, büyü anlamındadır. 
Büyük Sahra Çölü, Afrika Kıtasında 9 milyon km² ’lik bir alanı kaplar.
Büyük Sahra' dan kaynaklanan ve Ortadoğu' yu etkileyen sıcak bir rüzgar.
Şarav rüzgarı, Büyük Sahradan kaynaklanan ve Ortadoğuyu etkileyen sıcak bir rüzgardır.
Toz fırtına kurak ve yarı kurak ülkelerde gelişen meteorolojik bir olaydır. Toz
fırtınası yöresel olarak haboob, hamsin, şarav, brif kfielder, harmatan ve lo (haboob,
khamsin, sharav, brif kfielder, ghibli, harmattan ve loo) gibi isimler de bilinir. Genellikle rüzgar cephesinde gelişir. Rüzgar esmesi gevşek kumları havaya kaldırır. Taneler saltasyon adı verilen sıçrama veya havada asılı durarak (süspansiyon) ya da krip yoluyla hareket eder. Kum taneciklerinin ilk sıçraması sürtünme ile statik elektrik alanı başlatabilir. Sıçrayan kum, daha fazla kum arçalarının gevşediği yere göre negatif elektrik kazanır.

Hamsin;
Büyük Sahra'dan Mısır ve Libya kıyılarına doğru esen sıcak, kuru ve toz yüklü tipik çöl rüzgarıdır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ