Yoğunlaştırma, sıklaştırma...

Teksif,
Arap.a teksif, (ﺗﻜﺜﻴﻒ).
Arapça, kalın olmak, sık olmak anlamındaki kesafet sözcüğünden türetilmiştir.
Yoğunlaştırma, yoğunlaştırılma, bir yere toplama, bir yerde toplanma.
Yoğunlaştırma, sıklaştırma, koyulaştırma, toplama.
Bir cismin şeffaflığını giderme.
Sıklaştırma, koyulaştırma, yığma, toplama.
Parça parça etmek.
Yoğunlaştırma
Teksif etmek.
Yoğunlaştırmak, toplamak
Yoğunlaştırma, sıklaştırma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ