Sınıflandırma kanunlarını inceleyen bilim dalı ...

Taksonomi,
Fransızca, taxonomie.
İngilizce, taxonomy, 
Almanca, taxonomie,
Yunanca, taxis, nomos.
Yunanca, taxis: ayarlama, nomos: yasa.
Sınıflandırılma ve bu sınıflandırmada kullanılan kurallar bütünü.
Canlıların sınıflandırılması, bu sınıflandırmada kullanılan kural ve prensipler.
Sınıflandırma kanunlarını inceleyen bilim dalı.
Canlıların çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılmasıyla bu sınıflandırmada kullanılan kural ve prensipler.
Organizmaların aralarındaki ilişkiler dikkate alınarak belirli kategorilere (Taxa) ayrılarak uygun ve gerçek adlar verilmek suretiyle sırasıyla sınıflandırılması.
Organizmaların adlandırıldığı ve var olan sınıflandırma içerisindeki yerinin belirlendiği bilim dalı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ