Hint mitolojisinde, içenlere ölümsüzlük sağlayan içki...

Amrita,
Varuni,
Hint Mitolojisinde cennet yemeği ve içkisi.
Tanrılar ölümsüzlük içkisine (amrita) sahip olmak için kafa kafaya verip düşünürler. Sonunda okyanusu çalkalamaya karar verirler; çünkü bu sayede amrita ortaya çıkacaktır. Su içkiden pay isteyince Mandara dağını yüce bir kaplumbağanın üzerine oturturlar.

Bunun çevresine yılan Vasuki’ yi dolarlar sonra tanrılar ve ifritler çalkama ipi olan yılanı zıt uçlardan tutarak çalkalamaya başlarlar. Vishnu yorulan tanrılara ve ifritlere kuvvet bağışlar ve çalkalama sürerken okyanustan ay ve güneş çıkarlar. Daha sonra beyazlar içinde tanrıça Şri görünür. Sonra beyaz at Uççaihşravas Kaustubha mücevheri ulu fil Airavata ortaya çıkarlar. Ancak şiddetle çalkalanan okyanustan Kalakuta denilen zehir çıkar ve tüm evreni sarar. Tanrı Şiva gelir ve bu zehiri içip boğazında tutarak tüm dünyaları bir yok oluştan kurtarır. Şiva’nın boğazındaki zehir mavi renkli olduğu için bu tanrıya mavi boğazlı anlamında Nilakantha denir. Tanrıların ölümsüzlüğe götüren yolundan büyülü ağaç ve büyülü inek doğar. Sonra elinde içi nektarla dolu beyaz bir kap tutan tanrıların hekimi Dhanvantari meydana gelir. İfritler bu mucizeyi görünce hepsi de o benimdir diye bağırarak ona sahip olmaya çalıştılar.

Tanrı Narayana olağanüstü güzel bir kadın olan Mohini kılığına girerek ifritleri şaşırtır ve ölümsüzlük içkisine sahip olmalarına engel olur. İçkiden tanrılara verir fakat onlara vermez. Bunun üzerine ifritler savaş çıkartırlar. Nara-Narayana birlikte onlara karşı savaşır. İçkiden tanrı biçimine giren bir ifrit olan Rahu da içer ancak bunu fark eden Vishnu diskiyle onun başını uçurur. İfritlerle tanrılar arasında korkunç bir savaş cereyan eder. Bu savaşı tanrılar kazanır. Herşey bittikten sonra Mandara dağını yerine koyarlar. İndra ölümsüzlük içkisini saklaması için onu Vishnu’ ya verir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ