Sağtöre ...

Ahlak,
Sağtöre.
Aktöre,
Arapça, ahlak, (ﺍﺧﻼﻕ).
Arapça, hulk, yaratılış, tabiat, huy.
Türkçe, Ahlak.
İngilizce, Morale,
Fransızca, Morale.
Almanca, Moral
Merin,
Etik,
Şemayil,
Şemal,
Huylar.
Huy, tabiat. 
Mizaç.
İyi nitelikler, güzel huylar.
Toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, sağtöre.
Mutlak olarak iyi olduğu düşünülen veya belli bir yaşam anlayışından kaynaklanan davranış kuralları bütünü. 
Bir kimsenin iyi niteliklerini veya kişiliğini ifade eden tutum ve davranışlar bütünü, mizaç.
İnsanın davranış tarzı, tutum ve tavrı, bir cemiyette makbul ve iyi sayılan davranış kuralları. 
Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları
Başka insanların davranışlarını olumlu yada olumsuz biçimde yargılamakta kullanılan ölçütler bütünü.
Toplu olarak yaşayan bireylerin uymak zorunda bulundukları eylem ve davranış kurallarına verilen ad. 
Bir kimsenin içinde yaşadığı toplumsal çevrenin törelerine uyma yetisi.

Ahlak sözcüğünün diğer anlamları;
Bir çeşit armut.
Felsefenin bir dalı.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ