Herhangi bir olayın başlangıcı ...

Milat,
(Milad)
Mukaddime,
(Mukaddeme)
Başlangıç, 
Arapça milad, (ﻣﻴﻼﺩ),
Arapça, viladet, doğurmak, doğmak'tan mіlad kelimesi türetilmiştir.
Hz. İsa' nın doğduğu gün.
Herhangi bir olayın başlangıcı.
Bir işin veya bir olayın başlangıcı.

Eskiden Milat kelimesinin başka anlamları;
Duvara yaptıkları çamur.
Sıva balçığı.
Yas tuttuğunda, kadınların gözyaşı sildikleri bez.
Giriş, sunuş, Ön söz.
Öncü birlik, öncü kuvvet.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ