Ölümü inceleyen bilim dalı...

Tanatoloji,
Fransızca thanatologie,
Tanatoloji sözcüğünün kökeni Yunanca'dır. Yunanca Thanatos ve logos kelimelerinden oluşur.
Ölümün belirtilerini, şartlarını, sebeblerini ve mahiyetini inceleyen bilim.

Ölümün belirtilerini, koşullarını ve nedenlerini inceleyen bilim dalı.
Ölümün ve ölme olayının psikososyal boyutlarıyla tanımlanması ya da incelenmesi.
Ölümü inceleyen bilim dalı. Tanatoloji, Ölümün yol açtığı veya ölüme yol açan çeşitli durumların araştırılması, incelenmesini içerir.

Tanatomorfoz, 
Fransızca, Thanatomorphose.
Yunanca, Thanatos ve morphe kelimelerinden türetilmiştir.
Ölümün hücrelerde ve karmaşık yapılı organizmaların görünüşünde meydana getirdiği getirdiği morfolojik dış değişiklik.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ