Güçler, kuvvetler...

Kuva,
Arapça, kuva, 
قوا ).
Arapça kuvvet’ in çoğul şekli kuva.
Kuvvetler.
Güçler, kuvvetler.
Enerjiler.
Kuvveler.
Kuva,
Kuvvet. 
Güçler. 
Kuvvetler.
Hisler. 
Hasseler. 
Takatler.

Kuvayımilliye, Kuva-yı milliye;
(ﻗﻮﺍﻯ ﻣﻠّﻴّﻪ) 
Arapça, Milli Kuvvetler.
Bir milletin sahib olduğu kuvvetleri.
I. Dünya Savaşı’ ndan sonra memleketimizin çeşitli yerlerinin başta İngiliz ve Fransızlar olmak üzere galip devletlerce işgal edilmesi üzerine halk tarafından kurulan mukavemet teşkilatı.
İstiklal harbinde Anadoluda kurulan hükümet ve bu hükümetin askeri kuvvetleri.

Kuva kelimesinin başka anlamı;
Erkek tavşan.
Şeriatın birer hükmü.
Duygular, hisler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ