Küçük bir alan üzerine odaklanmış yoğun ışık kaynağı...

Lazer,
Laser,
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - LASER
Fransızca, laser.
İngilizce, laser.
Radyasyonun uyarılmış emisyonu ile ışığın güçlendirilmesi ifadesinin İngilizce kısaltmasıdır.
Çok güçlü pırıltılar oluşturan, değişik alanlarda kullanılan ışık kaynağı.
Küçük bir alan üzerine odaklanmış yoğun ışık kaynağı.
Yırtık, parçalanmış.

Çok yüksek yoğunluğa odaklanabilen ışık enerjisi kaynağıyla medikal ve cerrahi amaçla fokal doku eksizyonu ve koagülasyon olanağı veren alet. 
Argon lazer, eksimer lazer, yağ lazer gibi çeşitleri vardır.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ