Gelenekçi ve tutucu Yahudilikte, kocasının öldüğüne ilişkin kanıtlar yasalarca yeterli olmadığı için yeniden evlenemeyen dul kadın...

Aguna,
Yahudilikte aguna sözcüğünün anlamı; demir atmış kadın demektir.
Gelenekçi ve tutucu Yahudilikte, kocasının öldüğüne ilişkin kanıtlar yasalarca yeterli olmadığı için yeniden evlenemeyen dul kadın.

Geleneksel olarak kocası kaçan veya her ne sebeple olursa olsun nerede olduğu bilinmeyen kadın aguna kabul edilmektedir. Tekrar evlenmesine izin verilmez. Geleneksel Yahudilikte sadece koca boşanma işlemini başlatabilirdi. Yahudi kanunları boşanmaya izin verir. Yahudilikte bir çiftin boşanabilmesi için kadının kocasından boşanma belgesi get alması gerekiyor. Boşanma işleminin sonunda koca get belgesini kadına veya temsilcisine verir. Boşanma davası kadın tarafından da açılabilir.  Boşanma davası açabilmek için kocanın çeşitli yükümlülüklerinden bazılarını yerine getirmemesi gerekir. Yahudilik, fiziksel veya psikolojik zarar gören kadına boşanma hakkı verir. 

Yahudilikte evlilik, Tanrı' nın müdahil olduğu bir erkek ile bir kadın arasında yapılan birleşme anlaşmasının belgelenmesidir. Evliliğin tek koşulu çocuk yapmak olmamasına rağmen bu emrin yerine getirilmesi beklenir. Esas kadın ile erkeğin ilişkisidir. Ruhani anlamda evlilik, kadın ile erkeğin ruhlarının bir bütün olmasıdır. Karı ile koca arasında düzenli bir cinsel ilişki yaşanması beklenir. Yahudi geleneğinde cinsel ilişki, kocanın karısına sunma yükümlülüğü olan bir hizmettir. Bu yükümlülüğe onah  denir. Cinsel ilişkiye girme tamamiyle kadının isteğine bırakılmalıdır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ