Karadeniz'de bulunan kurşun renginde bir balık.

İspari,

İsparoz,
İsparya,
(Diplodus annularis).
Sparidae ailesine ait olan bir balık çeşididir.
Karadeniz'de bulunan kurşun renginde bir balık.

Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz sahillerinde av veren isparilerin boyları 15-18 cm' dir. İspari, karagöz balığının yakınıdır. Vücudu yanlardan basık, elips şeklindedir. İri pulları vardır. Rengi sırtta hafif esmer renktedir. Vücudu gümüşi beyaz renktedir. Karnı beyazdır. Karın yüzgeci sarı renktedir. Kuyruk kısmında siyah benek vardır. Ağzı küçük ve kuvvetlidir. Bu özellikleri ile karagöz balığına benzer. Yurdumuzdaki tüm denizlerde bulunur. Eti lezzetli sayılır. Yağlı ve lezzetli bir taş balığı olan isparinin ızgarası, buğulaması ve tavası yapılır.

İzmaritgillerden bir balık cinsi;
Çitari, Çopirina,
İspari, İzmarit Balığı (Macna smaris).
Küpes,
Melanurya Balığı, (Melani, Minanir, Melanar).
Sarpa,
Trança,


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ