Bir kimsenin memuriyetindeki rütbesini, makamını veya mevkisini gösteren ad, san ...

Unvan,
İsim. 
Lakab. 
Adres.
Önsöz, mukaddeme.
İsim, nam.
Lakap, ünvan.
Nam, lakap.
Ad, Ün.
Paye,
San,
Titr,
İngilizce: apposition, 
Fransızca: opposition, 
Almanca: Apposition
Arapça, unvan, ünvan, (ﻋﻨﻮﺍﻥ)
Arapça, unvan, mektup ve yazı başlığı anlamındadır.
Bir kimsenin memuriyetindeki rütbesini, makamını veya mevkisini gösteren ad, san, titr:
Bir kimsenin payesini gösteren veya durumunu, memuriyet rütbesini, görevini belirten söz, lakap.
Bir kitabın veya bir bölümünün, makale, mektup vb. nin başına yazılan yazı veya kelime.
Şahıs adlarıyla bir arada kullanılarak nezakete yönelik bir hitap biçimini veya şahsın ailedeki, topluluk ve toplumdaki mevkini ve akrabalık derecesini gösteren ad.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ