Anlama ve kavrama kapasitesi...

Anlak,
Dirayet,
Feraset,
Zeyreklik,
Zeka,
Arapça zeka, (ﺫﻛﺎﺀ).
İng. intelligence,
Frn. intelligence.
Anlama ve kavrama kapasitesi.
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset.
Olayları bağımsız olarak düşünebilme, yeni durumlara başarıyla uyabilme, eylem ve tutumları belli bir düşünce ya da erek çevresinde toplayabilme yeteneği.

Algılama, belleme, çağrışım yapma, imgeleme, yargıda bulunma, usavurma, soyutlama, genelleme gibi ruhsal işlevlerin tümüne verilen ad.
Karşılaşılan sorunlara uygun çözümler bulma, soyut kavramları yerinde kullanabilme becerisi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ