Zıt anlamlı iki kelimenin bir arada kullanılması...

Oksimoron, 
Fransızca oxymoron.
İngilizce oxymoron.
Paradoks,
Tezat.
Zıt kelimelerle yapılan sıfat tamlamalarıdır.
Zıt anlamlı iki kelimenin bir arada kullanılması.
Birbiriyle çelişen ya da zıt iki kavramı, anlamı kuvvetlendirmek için bir arada kullanmaktır. 
"Tarafsız taraftar", "Yaşayan ölü".
Cümle bazında olursa paradoks adını alır. 
Tezat söz sanatı da denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ