Yön değiştirmek...

Sapmak,
Yön değiştirmek.
Önceden belirlenmiş, tespit edilmiş görüş, düşünüş, amaç veya davranıştan ayrılmak
Mecaz anlamda, Doğruluktan ayrılmak.
Eski Türkçede, sapmak, ipliği iğneye geçirmek, yoldan çıkmak.
Gitmekte olduğu yolu veya yönü değiştirip başka yola veya yöne dönmek, yolunu, yönünü değiştirmek.
Belli bir istikamete doğru yönelmek, belli bir yola girmek, teveccüh etmek.
Kötü yola sapmak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ