Değersiz, önemsiz, bayağı, yarım yamalak ...

Kırtıpil,
Argo, Kırtıpil.
Halk ağzında, Kırtıpil.
(İnsan için) Zavallı, kılığı kıyafeti.
Derbeder, ihmalkar ve dağınık görünüşlü, kılıksız (kimse)
Kırık dökük, değersiz. 
Değersiz, önemsiz.
Değersiz, bayağı, yarım yamalak.
Uyumsuz,
Saçı sakalı birbirine karışmış.
(Nesne için) Kırık dökük, değersiz, bakımsız.
Yararsız, değersiz, düşük nitelikli (nesne, şey, kimse).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ