Tevcih ...

Yöneltme, 
Belli bir yöne çevirme, yöneltme.
Matuf olma.
Rütbe vermek.
Rütbe, memuriyet vb. şerefli bir şeyi bir kimseye verme.

Tevcih.
Arapça tevcih, (ﺗﻮﺟﻴﻪ).
Arapça, tevcih; yüz, taraf, cihet anlamındaki vech sözcüğünden türetilmiş.
Aşama, makam, mevki verme, terfi ettirme.
Yöneltme.
Yollaş.
Bir kimseye bakma.
Bir kimseye hitap etme.
Anlam verme, yorumlama, tefsir etme.

Döndürmek, yöneltmek.
Birisini bir tarafa göndermek.
Bir kimseye söz atmak.
İki zıd manaya gelebilen ve birbirinin zıddı manada söz kullanmak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ