Sonuç ...

Skor,
Özet,
Netice,
Sonuç, 
İntiha,
Öz, özet.
Hasıla, randıman,
İngilizce, effect, result, output, conclusion,
Fransızca: production, conclusion,
Almanca: Schluss, Schlusssatz,

Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice.
Bir gelişim veya girişimden elde edilen şey.
Sürmekte olan veya biten bir yarışmanın veya spor karşılaşmasının sayı bakımından durumu, skor.
Yazının ya da sözün bitim bölümü.
Bir diğer savın kanıtlanımından açıkça elde edilebilen sav.
Çıkarım sonucu, mantıksal sonuç, dizimsel sonuç.

Bir bağımlılık ya da birlikte değişme ilişkisinde bağımsız değişken tarafından belirlenen ya da bağımlı konumda olan etken. 
Tasımın üçüncü önermesi; verilen öncüllerden çıkarılan önerme. 
Tüm giderler çıkarıldıktan sonra elde olunan para.
Belgitin indirimden sonraki değeri.
Mantıksal akıl yürütme sürecinde öncüllerden çıkarılan ve doğruluğu öncüllerin doğruluğuyla kayıtlı olan sonuç önermesi, vargı, mantıksal sonuç, sorungu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ