Dinç ...

Taze,
Dinç, 
Eski Türkçede, tınç.
Farsça taze, 
Bozulmamış, bayatlamamış olan.
Dinç, yıpranmamış, yorulmamış.
Kuru olmayan, körpe, kuru karşıtı.
Yeni, zamanı geçmemiş.
Körpe.
Genç kadın.
Diri.
Zinde,
Canlı,
Güçlü, Sağlam,
Tüvana, Tendürüst,
Gücü kuvveti yerinde, sağlam, diri, zinde, tüvana.
Gücü ve sağlık durumu yerinde, canlı, zinde, tendürüst, tüvana.
Canlı, zinde bir biçimde.

Emin, mutmain, selamet.
Fariğ, sakin, asude, müsterih.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ